Articles

Biking

 

Interesting places on routes:

  • Obec Zbraslavice - Kostel sv. Vavřince v jádře románský z 12. století byl mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767. V podvěží je raně gotický portál postavený kolem roku 1300. Ke konci 15. století byla v sousedství kostela postavena tvrz, přestavěná začátkem 17. století na zámek, který roku 1809 vyhořel a již nebyl obnoven.
  • Morány -V roce 1707 založena sklářská huť, roku 1840 hutě obnoveny, zámek o patro zvýšen, 1894 přestavěn na lovecký zámek a vytvořen park.
  • Čestín - Kostel z 2. poloviny 12. století v roce 1859 zbořen a postaven novorománský kostel sv. Petra a Pavla. Tvrz z 14. století, koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Na začátku 19. století stržen, zbylo jen severní a spojovací křídlo.
  • Hodkov - Ze zbořené gotické tvrze byl v polovině 19. století postaven zámek, který byl do nynější podoby přestavěný roku 1912-13. Donedávna zde byl dětský domov nyní přestěhovaný do Zruče nad Sázavou. Kostel sv. Václava ze 13. století byl přestavěn barokně v 17. století. Je to jednolodní budova s půlkruhovou apsidou, ve které je původní okno a sakristie. Asi 100 m nad kostelem jsou viditelné terénní úpravy z původní Hodkovské tvrze.
  • Ostrov - Renesanční tvrz z konce 16. století, v 17. století hrabětem Šporkem přestavěn na letní zámeček. V letech 2005 až 2008 opraven společností LESS. Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1760 s reliéfem P. Marie.
  • Tasice - Sklárna Huť Jakub v Tasicích byla založena v roce 1796 a je nejstarším dochovaným sklářským objektem ve střední Evropě. Areál sklárny je provozován jako jedinečný sklářský skanzen.Ve sklárně je možné zakoupit krásné sklářské výrobky od mnoha předních českých skláren a výtvarníků.
  • Bohdaneč - Gotický kostel Zvěstování P. Marie. V podvěží renesanční figurální náhrobník s datem 1588. V jižní stěně profilovaný gotický portál. Rozhledna Bohdanka otevřená 14. 5. 2011, výška 52m, plošina ve výšce 42m. Areál Hotelu Agnes s palírnou, okolními sady, pastvinami, rybolovem a sportovním vyžitím.